Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zawiadomienie Starosty niżańskiego Nr G.6640.2.91.2020

Zawiadomienie w załączniku

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty niżańskiego Nr G.6640.2.91.2020

Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.204.2020

Zawiadomienie w załączniku

18 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zawiadomienie Starosty Niżańskiego Nr G.6640.2.204.2020

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku - wkłady własne

14 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku - wkłady własne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku

14 lutego 2020
Czytaj więcej o: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Niżańskiego w 2020 roku

Informacja o wniosku o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pod nazwą ,,stacja bazowa telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja o wniosku o pozwolenie na budowę przedsięwzięcia pod nazwą ,,stacja bazowa telefonii komórkowej o znaczeniu NIZ7004G wraz z wewnętrzną linią zasilającą"

Budowa małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada

Gmina Krzeszów w dniu 05.02.2020 r. dokonała zgłoszenia zgodnie z art. 30 ust.1 pkt.4, w związku z art. 29 ust.1.pkt.22 ustawy Prawo budowlane tj. budowy małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada - "Odnowa centrum miejscowości Krzeszów - Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum msc. Krzeszów."

12 lutego 2020
Czytaj więcej o: Budowa małej architektury na dz. nr ewid: 618, 751 obr. 0009 Krzeszów Osada

Zestawienie ofert pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu dla nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku.

7 lutego 2020
Czytaj więcej o: Zestawienie ofert pn: Zakup kocyków wraz z logo powiatu dla nowonarodzonych dzieci Oddziału Noworodkowego SPZZOZ w Nisku.

Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2019 roku

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w 2019 roku

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

6 lutego 2020
Czytaj więcej o: Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu przez Starostę Niżańskiego wobec zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia